RAVENOL SUBARU SU5 ATF Fluid

Schválenia a normy:

Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA868V940, SOA868V9241, SOA427V1500